menu

Abstract en geometrisch

De stijl waarin Van Trigt werkt heet het Constructivisme, ook wel concrete kunst genoemd. Zijn opvallende stijl kan misschien ook het beste als ‘abstract-geometrisch’ worden omschreven. Het zijn het allemaal later ontstane stijlbenamingen voor een kunstvorm die door Piet Mondriaan en de internationaal befaamde Nederlandse groep ‘De Stijl’ rond 1917 werd ontwikkeld.

Samengaan van gevoel en verstand

Toch is het tot op heden een moderne en actuele stijl gebleven die gekenmerkt wordt door een grote of totale beheersing in compositie, vorm en kleur.

Een samengaan van een gevoelsmatige- en verstandelijk toegepaste beeldopbouw.

Sleutelwoord voor al van Trigts werken is harmonie en het streven een onlosmakelijke eenheid te creëren tussen vorm en kleur.

Geometrische vorm

Essentieel daarbij is het gebruik van geometrische vorm en de rechte lijn als voorbeeld van perfecte verhoudingen.

De wisselwerking tussen vorm en kleur komt in zijn werkwijze in volle zuiverheid tot zijn recht. Het vormt zeker ook de grondslag van de beeldende spanning in zijn werk.

De balans tussen helderheid en ongrijpbaarheid maakt zijn werk zo bijzonder.