menu

Schoonheid is het gevolg van duidelijkheid en systeem.

Henry v/d Velde,
(architect van o.a. museum Krõller Muller)

Harmonie is orde. Hoe eenvoudiger de ordening, des te vanzelfsprekender of duidelijk is de harmonie.


Eenvoud is ingewikkeld, in één oogopslag slaan we een eenvoudige vorm op in ons hoofd.

Johannes Itten,
(beelden kunstenaar en theoreticus)

Beperking en het afzien van het overbodige, van alles wat beschouwd kan worden als een hinderpaal voor het bereiken van het wezenlijke.

Piet Mondriaan
(beeldend kunstenaar)

In de beperking toont zich de meester.

(gezegde)

Over het maken van kunst:

Het streven naar de eeuwige waarden (los van tijd of cultuur) die de kunst uitdrukt.

Paul Cézanne
(beeldend kunstenaar)

Niet wat de verschillende stijlen onderscheidt is artistiek van belang, maar
wat dezelfde dingen in alle tijden gemeen hebben.

Heinrich Wölffin
(kunsthistoricus)

Je kunt pas iets naar buiten uitstralen als je het van binnen bezit.

(anoniem in een radio intervieuw)

De kunst zit hem in de middelen. We hebben niets dan middelen om iets
in kunst uit te drukken, het spirituele in de kunst kan dan ook slechts met deze middelen tot stand komen.

Johannes Itten
(beeldend kunstenaar en theoreticus)

Echte kunst onderscheidt zich doordat er iets in een kunstwerk gebeurt wat boven techniek of stijl uitstijgt Iets onbenoembaars wat door goed te kijken of te analyseren niet te beredeneren is.
Dit is het deel dat behoort tot het unieke talent en de persoonlijkheid van de kunstenaar.

Henk van Trigt
(beeldend kunstenaar)

Expressie is niet noodzakelijk verbonden met zichtbare spontaniteit of een losse en directe penseelvoering.

Theo van Doesburg
(beeldend kunstenaar)

Elk denken en zien is sorteren, classificeren en benoemen.

(anoniem)

Stellingen over denken en praten over kunst:

Kunstenaarstheorieën en filosofieën zijn net als schoenen. Ze helpen je goed vooruit maar op een gegeven moment heb je nieuwe nodig.

Citaten en theorieën van kunstenaars zijn net als de bijbel. Je kunt aan de hand er van je eigen gelijk bewijzen.

Je hebt kunstenaars die theoretisch, mooi, stellig en boeiend over beeldende kunst kunnen práten. En je hebt er die zo schilderen.

Praten over kunst is soms als soep eten met een vork, je kunt er uren mee bezig zijn zonder ook maar iets te bereiken.